Vår kompostmaskin

Med vår nya kompostmaskin tar vi på Scandinavia ytterligare ett kliv i vårt miljöarbete. Det är ingen hemlighet att matsvinnet utgör ett stort miljöhot med 30–40% av all producerad mat som slängs. Som aktör i restaurangbranschen har vi funderat på hur kan sluta kretsloppet i så stor utsträckning som möjligt och när vår Food & Beverage Manager presenterade idén om vår egna kompostmaskin så kändes helt plötsligt självklart. Tack var detta initiativ kommer vi kunna reducera vårt svinn med 80–90% årligen. Slutprodukten är en odlingsjord som är godkänd för ekologiska odlingar vilket innebär att vi inte bara tar vi tillvara på matsvinnet, vi bidrar även till att Göteborg växer. I ordets rätta bemärkelse. Förhoppningen är att odlingar i och kring Göteborg ska komma till oss och hämta av denna jord.